Veiledningssentrene i Akershus

Vi har jobbet sammen med Akershus Fylkeskommune om å skape en ny nettside for Veiledningssentrene i Akershus. Med mål om at siden skal være et nyttig verktøy for brukerne, har vi hatt fokus på godt design og brukervennlighet i form av universell utforming og informasjonsstruktur. Utvikling og implementasjon har Escio stått for.