Jubileumsfeiring – Ski Storsenter

Når Ski Storsenter fylte 20 år var det mye å feire. Egge stod for idé og konseptutvikling under jubileumsuken. Som prosjektleder av arrangementene var Egge ansvarlig for gjennomføring av konserter, show, forestillinger, kundekvelder, jubileumsfest og severing på Stjernetorget. Vi stod også for den visuelle profiilen og utviklet alt av markedsføringsmateriell på printede og digitale flater samt utsillingspodier. I tillegg ble de laget en jubileumsbok som et takk til alle som var med på markeringen av Ski Storsenter sitt 20-årsjubileum.