Antikorrupsjonsveileder og Kommunikasjonshåndbok

For Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg utviklet vi sammen med Lippestad Kommunikasjon (som stod for tekst), en antikorrupsjonsveileder og en kommunikasjonshåndbok, som verktøy for organisasjonens medlemsbedrifter. Her har vi stått for innholdsstruktur, layout og innhenting av bilder